Reference

Naj omenimo le nekaj naših pomembnejših naročnikov.

Izvedli smo zasteklitve v hotelu Slon v Ljubljani ter poslovnih prostorih širom Slovenije. Sodelujemo z raznimi inženiringi (Rupena, Emunio), Državno založbo Slovenije, mizarstvom Nagode, mizarstvom Sedej, mizarstvom Švigelj, mizarstvom Peter Kavčič, Petrolom, HIS, d. o. o., podjetjem Gospodar, d. o. o., zasteklili pa smo tudi več osnovnih in srednjih šol v Ljubljani. Pomemben delež v prodaji predstavljajo tudi individualni naročniki. Dobro sodelujemo s podjetjem Aluminij Brolih, d. o. o., iz Radomelj z dejavnostjo zasteklitve z aluminijastimi profili za različne namene, kjer sva jaz, Robert Brolih, in moj brat Miran partnerja pri projektih.